top of page

Τό Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Η' Κυριακής Λουκά

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022Τo Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Η' Κυριακής Λουκά είναι η παραβολή τού Καλού Σαμαρείτου η τού εμπεσοντος είς τούς ληστάς. Τήν είπε ο Χριστός μας, θέλοντας νά φανερώσει σέ όλους μας ποιά είναι η πραγμα-τιμή έννοια καί σημασία τού " πλησίον" μας.

Όσοι από εμάς θέλουμε νά είμαστε σωστοί Χριστιανοί όχι μόνο τής θεωρίας αλλά καί τής πράξεως, δηλαδή τής εφαρμογής τού Θείου λόγου στήν ζωή μας, θά πρέπει νά αντλήσουμε διδάγματα καί κανόνες.

Είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία νά κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα τής πνευμα-

τιμής μας ζωής.Γιατί από τήν 15ην Νοεμβρίου

40 ημέρες πρίν τήν μεγάλη εορτή τών Χριστουγέννων, η Αγία μας Εκκλησία μάς δίδει ορισμένους κανόνες γιά τήν " πνευματική μας αναγέννηση". ώστε νά είμαστε έτοιμοι νά δεχθούμε τόν Χριστό μέσα στήν ψυχή μας.

Η αφορμή γιά νά είπει ο Χριστός μας τήν παραβολή τού Καλού Σαμαρείτου ήταν τό ερώτημα τού νομοδιδασκαλου:

" Τίς εστί μου πλησίον ;"

Ποιός είναι ο άνθρωπος πού θά πρέπει νά προσέξουμε ώστε να πορευόμαστε σωμφωνα μέ τό θέλημα τού Θεού ;

Επειδή όπως όλοι μας ξέρουμε οι Ιουδαίοι καί οι Σαμαρείτες άν καί ήταν ομοεθνείς, ήταν εχθροί καί δέν ήθελε ο ένας νά έχει καμία απολύτως σχέση μέ τόν άλλο.

Ο Χριστός μας όμως με τήν διδασκαλία Του, δείχνει εντελώς τό αντίθετο.

Μάς λέγει ότι:

Η Αγάπη πού είναι η βάση τής πνευματικής μας ζωής αλλά καί τής υπάρξεώς μας δέν έχει όρια. Δέν εξαντλείται σέ ανθρώπινα σύνορα , σέ φυλετικές διακρίσεις , σέ προσω-

πολλές συμπάθειες ή αντιπάθειες.

Μαζί με τήν αγάπη στόν Θεό συνδέεται άμεσα καί η πρός τόν πλησίον αγάπη.

Υπάρχει μιά κλιμάκωση γιά νά τήν αποκτή-

σουμε.

Χρειάζονται τρείς βαθμίδες.

Η πρώτη είναι ο χρυσούς κανόνας :

" Πάντα ούν όσα άν θέλησε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω καί υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως"(Μάτθ.ζ' , 12).

Η δεύτερη είναι τό:

" αγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σε αυτόν".

Η τρίτη καί ανώτερη βαθμίδα όμως είναι η εντολή τού Χριστού κατά τόν μυστικό του Δείπνο:

" αγαπάτε αλλήλους , καθώς (εγώ) αγάπησα υμάς " (Ιωάν. ιε' , 12).

Αυτή είναι η τέλεια αγάπη.

Ο Χριστός μας, περιγράφει τήν δική Του αγάπη στό πρόσωπο τού Καλού Σαμαρείτου.

Δείχνει ότι η αγάπη συνοδεύεται από τήν τέλεια αυταπάρνηση.

Τό ΕΓΏ στήν ζωή μας νικιέται όταν θυσιαζό-

μάστε γιά τούς άλλους.

Δίνει στούς άλλους ο Σαμαρείτης ό ,τι κρατά γιά τόν εαυτό του.

Αδιαφορώντας γιά τούς κινδύνους, τήν ερημιά, κάνει τό πάν γιά νά ανακούφιση τόν πληγωμένο. Γιατί θά μπορούσε όταν τόν έβαλε στό Πανδοχείο , νά φύγει μέ τήν συνείδηση ήρεμη ότι έκανε τό καθήκον του.

Αλλά όχι. Πληρώνει γιά τήν συνέχεια τής θεραπείας, καί θά ξαναγυρίσει γιά νά βεβαιω-

θεί γιά τήν αποκατάστασή του.

Γιατί είπαμε.

Δέν τόν βλέπει σάν ξένο. Τόν βλέπει σάν αδελφό του. Καί κάτι περισσότερο.

Τόν βλέπει σάν τόν εαυτό του.

Ποιός εγκαταλείπει ποτέ αβοήθητο τόν εαυτό του ;

Ποιός αδιαφορεί για τόν εαυτό του ;

Νά λοιπόν ποιά αγάπη πρός τόν πλησίον διδάσκει εδώ ό Χριστός μας.

Τήν αγάπη τήν δική Του πρός τό πλάσμα του.

Πού δέν φεύγει γιά τόν ουρανό , άν δέν κάνει όλα όσα χρειάζονται γιά τήν σωτηρία του.

Καί πού θά ξαναέρθει , γιά νά παραλάβει όσους δέχτηκαν τήν αγάπη Του καί απάντησαν σ'αυτή .

Νά τούς οδηγήσει γιά πάντα στήν Βασιλεία Του.

Τό ερώτημα είναι ένα.

Εμείς σήμερα θα μπορέσουμε να φτάσουμε τόσο ψηλά , όσο ανέβηκε ο Σαμαρείτης ;

Άς ευχηθούμε όλοι μας , νά μάς βοηθήσει ο σημερινός ευαγγελικός λόγος, νά καταλάβου-

με πώς όση αγάπη καί νά δείξουμε , πάντα θά μάς χωρίζει απόσταση από τήν αγάπη πού ζητά από εμάς ο Χριστός μας.

Αυτό άς είναι τό κίνητρο να μήν οφείλουμε σέ κανένα τίποτε:

" ει μή τό αγαπάν αλλήλους". ( Ρωμ, ιγ",8) !!!

πατρός Ιωάννη Σπυρόπουλου εφημέριου Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου

bottom of page