top of page

Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου: Θεοφάνεια στη Ναύπακτο

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Μέ λαμπρό καιρό γιόρτασε ἡ Ναύπακτος τήν λαμπρή ἑορτή τῶν Φώτων. Σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς πόλεως τελέσθηκαν οἱ ἑορταστικές ἀκολουθίες κατά τήν τάξη πού ὁρίζει τό τυπικό τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν οἱ τελετές στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί κατόπιν ἡ λιτανευτική συνάντηση τῶν Ἐνοριῶν τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, πού συμπορεύτηκαν ἕως τό γραφικό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου, ὅπου ἔγινε ἡ τελετή τῆς κατάδυσης τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο, προεξῆρχε στήν θεία Λειτουργία καί τέλεσε τόν Μεγάλο Ἁγιασμό στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου τῆς Ναυπάκτου, συμπαραστατούμενος ἀπό τόν Ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Κουτσογιάννη, Ἱεροκήρυκα τῆς Μητροπόλεώς μας, τόν Πρωτ. Θωμᾶ Βαμβίνη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο καί τούς Διακόνους Παΐσιο Παρασκευᾶ καί Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη. Στά ἀναλόγια ἔψαλαν οἱ ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ Παντελῆς Ἀναστασόπουλος καί Δημήτριος Καλογερῆς.

Παρόντες στίς τελετές τοῦ Μητροπολιτκοῦ Ναοῦ ἦταν ἐκπρόσωποι ὅλων τῶν ἀρχῶν τοῦ τόπου· ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Μαρία Σαλμᾶ, ὁ πρώην Ὑπουργός καί βουλευτής Σπήλιος Λιβανός, ὁ Βουλευτής κ. Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, ὁ Δήμαρχος Ναυπακτίας κ. Βασίλειος Γκίζας, οἱ πολιτευτές κ. Φούτζουλα καί κ. Παπαθανάσης, ὁ πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Γεώργιος Σιμάκης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Θωμᾶς Κοτρωνιᾶς, Κωνσταντίνος Τσουκαλᾶς καί Σωκράτης Παπαβασιλείου καί οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος, τῆς Τροχαίας, τῆς Πυροσβεστικῆς καί τοῦ Λιμενικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ναυπάκτου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμα του, κατά τήν θεία Λειτουργία, ἀνέλυσε ὅτι ὁ Χριστός βαπτίστηκε στόν Ἰορδάνη ποταμό γιά πολλούς λόγους, ἕνας ἀπό τούς ὁποίους εἶναι γιά νά γίνη τύπος τοῦ δικοῦ μας Βαπτίσματος πού γίνεται μέ τό ὕδωρ καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἔτσι καί ἐμεῖς βαπτιστήκαμε καί γίναμε μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή ὕστερα ἀπό τήν βιολογική μας γέννηση, ἀναγεννηθήκαμε πνευματικά ἀπό τήν μήτρα τῆς κολυμβήθρας διά τοῦ Βαπτίσματος.

Στή συνέχεια ἀνέφερε ἕναν λόγο τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου γιά τήν γέννηση καί ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου.

Κατά τόν ἅγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο τό «εἶναι» εἶναι ἡ βιολογική μας γέννηση, πού μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό, χωρίς τήν θέλησή μας.

Τό «εὖ εἶναι» προέρχεται ἀπό τόν Θεό καί μέ τήν δική μας θέληση, μέ τό ἅγιο Βάπτισμα καί τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ.

Τό «ἀεί εὖ εἶναι» δηλώνει τήν αἰωνιότητα τοῦ ἀνθρώπου ἐν Χριστῷ, ἀλλά χρειάζεται συνέργεια τοῦ ἀνθρώπου στήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, γιατί διαφορετικά θά λειτουργήση ὡς «ἀεί φεῦ εἶναι» κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή.

Εἶναι μεγάλη δωρεά ἡ βιολογική μας γέννηση, τό «εἶναι», μεγαλύτερη δωρεά ὅμως εἶναι ἡ πνευματική μας γέννηση, ἡ ἀναγέννησή μας, τό «εὖ εἶναι», καί ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί κινούμαστε ἀπό τό «εὖ εἶναι» στό «ἀεί εὖ εἶναι».

Κατέληξε ὅτι μέσα στήν προοπτική αὐτή πρέπει νά ἑορτάζουμε τίς ἑορτές καί τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων, ὡς ἑορτή ἀναγεννήσεώς μας.

Ὁ Μεγάλος Ἀγιασμός τελέσθηκε στό μέσον περίπου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σέ κατάλληλα πρός τήν ἑορτή εὐτρεπισμένη ἐξέδρα και στήν συνέχεια ὁλοι μαζί Ἱερεῖς, ἱεροψάλτες, ἱερόπαιδες καί πιστοί τῶν Ἐνοριῶν τοῦ ἁγίου Δημητρίου καί τῆς ἁγίας Παρασκευῆς, προπορευομένης τῆς Παπαχαραλαμπείου Φιλαρμονικῆς, ἐν πομπῇ ἔφθασαν στό λιμάνι τῆς Ναυπάκτου καί ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τον ἁγιασμό τῶν ὑδάτων και τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὅπως κάθε χρονιά νεαροί, ἀλλά καί μεγαλύτερης ἡλικίας κολυμβητές διέσχισαν διαμετρικά τό λιμάνι γιά νά πιάσουν τόν Τίμιο Σταυρό, τόν ὁποίο φέτος ἔπιασε ὁ Γεώργιος Φούντας, μαθητής Β’ Λυκείου.

Μετά τήν κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὁ Σεβασμιώματος εὐχήθηκε σέ ὅλους τό φῶς τῆς ἑορτῆς νά φωτίση ὅσους κυριαρχοῦνται ἀπό ἀπόγνωση καί θλίψεις καί σέ ὅσους ἀναζητοῦν τήν δικαιοσύνη. Ἐπειδή στήν ἑορτή κυριαρχεῖ τό φῶς, ἀλλά καί τό νερό, μνημόνευσε ἰδιαίτερα τούς ἄνδρες καί τίς γυναῖκες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, πού μεριμνοῦν γιά τήν δική μας ἀσφάλεια, κυρίως στίς ἡμέρες μας.

Comments


bottom of page