top of page

Μητρόπολη Πατρών:Χρυσόστομος:«Ὧ τῆς θαυμαστῆς καί δυναμικῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας τῶν νέων της Πάτρας»

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Συγκλόνισαν οἱ νέοι τῆς πόλεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, οἱ ὁποῖοι δεκάδες ἒπεσαν στόν Πατραϊκό Λαό κόλπο γιά νά πιάσουν τόν Τίμιο Σταυρό, ἐνώπιον τῶν Ἐπισήμων καί χιλιάδων Λαοῦ πού κατέκλυσαν τήν προβλῆτα τοῦ Λιμένος γιά νά συμμετέχουν στήν τελετή τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, συγχοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Οἱ νέοι μας ἐφέτος, μᾶς συγκλόνισαν, μᾶς ἐσυγκίνησαν, μᾶς ἒκαναν ὑπερήφανους γιατί μέσα στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ κρατώντας τό σύμβολο τῆς νίκης, τόν Τίμιο Σταυρό δηλαδή καί ἁπλώνοντας μέσα στήν θάλασσα μιά τεράστια Ἑλληνική Σημαία, ἒψαλαν μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους τόν Ἐθνικό Ὓμνο, παρασύροντας τόν Λαό νά ψάλῃ μαζί τους καί νά τούς χειροκροτῇ μέ βαθειά συγκίνηση καί ὑπερηφάνεια.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, μέ βαθειά συγκίνηση καί καύχηση ἐν Κυρίῳ, γιά τά νειᾶτα τῆς Πάτρας, τούς ἐπήνεσε γεγονυίᾳ τῇ φωνῇ, τούς εὐλόγησε καί ἐξέφρασε τόν θαυμασμό του γι’ αὐτά τά παιδιά, πού μέ ὃλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς τους ὡμολόγησαν Χριστόν Ἰησοῦν τόν Ἀληθινόν Θεόν καί Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

«Ποιός μπορεῖ ἆρα γε νά ξεριζώσῃ ἀπό τόν Πατρίδα μας, ἀπό τήν Ἑλλάδα μας, αὐτήν τήν πίστη, τήν Ὀρθοδοξία, τήν ἱερά παράδοση, αὐτή τήν παρακαταθήκη, πού εἶναι ζυμωμένη μέ τό αἷμα μας, μέ τήν πορεία τοῦ Ἒθνους μας καί πού τήν κρατᾶνε σάν πολύτιμο φυλαχτό αὐτά τά παιδιά στήν καρδιά τους, στό εἶναι τους ὁλόκληρο καί τήν ὁμολογοῦν μέσα στόν σύγχρονο κόσμο;

Μπράβο σας παιδιά μου, μᾶς συγκλονίσατε καί μᾶς συγκινήσατε σήμερα. Σᾶς καμαρώνομε καί σᾶς εὐχαριστοῦμε καί προσευχόμεθα στό Θεό γιά τήν προκοπή καί πρόοδο στή ζωή σας. Γιά ὑγιεία καί κατά Θεόν εὐτυχία…».

Τά παιδιά μέ ἓνα στόμα καί μέ μιά ψυχή βροντοφώναξαν: «Ζήτω ἡ Ὀρθοδοξία, Ζήτω ἡ Ἑλλάδα…» καί ἁπλώνοντας τήν Σημαία ἐνώπιον τοῦ κόσμου, ὃταν βγῆκαν ἀπό τήν θάλασσα, συνέχισαν νά ψάλλουν τόν Ἐθνικό Ὓμνο.

Ὁ Σεβασμιώτατος, στόν νεαρό, στόν 15χρονο Χρῖστο Βουκελᾶτο, πού ἒπιασε τόν Σταυρό, προσέφερε ἓνα χρυσό σταυρό γιά εὐλογία καί σέ ὃλους τούς ἂλλους ἀπό μιά εἰκόνα καί ἂλλες εὐλογίες.

Ὁ νεαρός Χρῖστος Βουκελᾶτος ἐξέφρασε τήν μεγάλη χαρά του γιά τήν εὐλογία πού ἐπεφύλαξε ὁ Θεός νά πιάσῃ τόν Τίμιο Σταυρό καί εὐχήθηκε σέ ὃλους ἀπό τήν καρδιά του χρόνια πολλά, ἐνῶ εἰσέπραξε τίς εὐχές ὃλων.

Νωρίτερα, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐχοροστάτησε στόν Ὂρθρο, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς τελετῆς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος.

Ἐκκλησιάσθησαν σύνολον τῶν Τοπικῶν Ἀρχόντων, Πολιτικῶν, Στρατιωτικῶν, Σωμάτων Ἀσφαλείας καί Ἐκπρόσωποι Τοπικῶν Φορέων, Συλλόγων κ.λ.π. καί μέγα πλῆθος εὐσεβῶν Χριστιανῶν πού κατέκλυσαν τόν Ἱερό Ναό καί τόν δρόμο σέ μια πρωτοφανῆ κοσμοσυρροή.

Μετά τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀκολουθίᾳ σχηματίστηκε λιτανευτική πομπή, μέ τήν εἰκόνα τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου, τόν Ἱερόν Εὐαγγέλιο καί τόν Τίμιο Σταυρό, φερόμενον ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἡ ἱερά Λιτανεία κατέληξε στόν Λιμένα τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ὃπου τόν Σεβασμιώτατο ἀνέμενε καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία τῶν Θεοφανείων καί τήν Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν.

Στόν Λιμένα τῶν Πατρῶν μετά τήν ὑπό τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως προβλεπομένην τελετήν, ἒγινε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο ἡ κατάδυσις τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, γιά τόν ὁποῖον ἒπεσαν στά νερά τοῦ Πατραϊκοῦ, πληθύς εὐσεβῶν νέων, ὡς ἀναφέραμε προηγουμένως.

Στήν προσλαλιά του καί στίς δηλώσεις του, ὁ Σεβασμιώτατος, μίλησε γιά τό σωτήριο μήνυμα τῆς ἑορτῆς, γιά τήν σημασία τῆς διατηρήσεως τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεώς μας καί εὐχήθηκε μέ τήν χάρη τοῦ Σαρκί Φανέντος καί ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτισθέντος Κυρίου μας, νά παύσῃ ὁ ἂδικος πόλεμος στήν Οὐκρανία πού ἒχει αἱματοκυλίσει δύο ὁμοδόξους-Ὀρθοδόξους Λαούς καί νά ἐπικρατήσῃ στόν κόσμο ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπιφανέντος Θεοῦ.

Comments


bottom of page