top of page

Μητρόπολη Καστοριάς: Εσπερινός Τριών Ιεραρχών καί βράβευση μαθητικού Διαγωνισμού

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Μέ κάθε ἐπισημότητα καί λαμπρότητα ἑορτάστηκε ἐφέτος στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας ἡ Σύναξη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγόριου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Προστατῶν τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας.

Ἑσπερινός καί τελετή βράβευσης τοῦ μαθητικοῦ διαγωνισμοῦ

Συγκεκριμένα τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, Κυριακή 29 Ἰανουαρίου, τελέστηκε στόν Ἱερό Καθεδρικό Ναό ὁ πανηγυρικός ἑσπερινός μετ’ἀρτοκλασίας,

χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου. Στό κήρυγμά του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν συμβολή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Παιδεία καί στή χριστιανική ἠθική καί παράδοση.

Στή συνέχεια ἀκολούθησε ἡ τελετή βράβευσης τῶν μαθητῶν πού διακρίθηκαν στό λογοτεχνικό μαθητικό διαγωνισμό πού διοργάνωσε καί ἐφέτος τό Γραφεῖο Νεότητος πάντοτε μέ τήν προτροπή καί καθοδήγηση τοῦ τοῦ Μητροπολίτου μας.

Στήν τελετή παραβρέθηκαν ἡ βουλευτής κ. Ὀλυμπία Τελιγιορίδου, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Καστοριᾶς κ. Δέσποινα Κοζατσάνη, ὁ Ἀντιδήμαρχος Καστοριᾶς κ. Φουλιρᾶς, ἡ Προϊσταμένη τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Εὐγενία Μαρνέρη, ὁ Προϊστάμενος τῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀναστάσιος Ξανθόπουλος, ἡ ἐπικεφαλῆς τοῦ Γραφείου τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Ἀντωνίου οἱ ὁποῖοι χαιρέτησαν τήν ἐκδήλωση, καθηγητές καί μαθητές.

Ἰδιαίτερη σημαντική ἦταν ἡ παρουσία στήν τελετή βράβευσης ἡ παρουσία τοῦ κ. Δημητρίου Σαρρῆ, μέλος τοῦ Δ/Σ τῆς Α.Ε ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ, ὁ ὁποῖος ἐκπροσώπησε τό ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ.

Τό ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ, τό ὁποῖο ἵδρυσε ὁ καπετάνιος Παναγιώτης Τσάκος πάντοτε τρέφει ἰδιαίτερη εὐαισθησία σέ θέματα ἑλληνικῆς παιδείας καί πολιτισμοῦ, ἐνήργησε μία ἀξιέπαινη καί συγκινητική πράξη: τήν ἐπιχορήγηση τῶν πρώτων βραβείων τοῦ φετινοῦ διαγωνισμοῦ κάθε κατηγορίας συνολικοῦ ποσοῦ 900 εὐρώ.

Τό θέμα τοῦ φετινοῦ διαγωνισμοῦ ἦταν σχετικό μέ τήν προσφώνηση τοῦ Ὑπουργοῦ Βορείου Ἑλλάδος κ. Αὔγ. Θεοτόκη κατά τήν ὑποδοχή τῶν ὀστῶν τοῦ Γερμανοῦ Καραβαγγέλη ἀπό τήν Βιέννη στή Θεσσαλονίκη :

« Θέλομεν οἱ Ἐλληνες νά ζήσωμεν ἐν εἰρήνη. Δέν θέλομεν οὐδενός νά παραβιάσωμεν τάς θύρας. Ζητοῦμεν ἀπό ὅλους καί προσφέρομεν ἀγάπην καί συνεργασίαν καί ἀδελφωσύνην καί εἰρήνην. Καί ὅλα αὐτά, διότι εἴμεθα ἐλεύθεροι, διότι ἀγαποῦμεν τήν ζωή χωρίς νά φοβόμαστε τόν θάνατον». Σέ αὐτό ὑπάρχουν ἔννοιες πού, ἀνέκαθεν ἐξέφραζαν τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας. Στηριζόμενοι στίς ἔννοιες αὐτές, καλεῖστε νά ἀναπτύξετε τίς σκέψεις σας σέ ἐλεύθερο κείμενο.

Τά γραπτά ἀξιολογήθηκαν ἀπό τετραμελῆ ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἀποτελοῦνταν ἀπό τούς τρεῖς συνταξιούχους ἐκπαιδευτικούς: τήν φιλόλογο κ. Χαρίκλεια Βούρδα, ἀπό τήν φιλόλογο κ. Γλυκερία Εὐαγγέλου, ἀπό τόν θεολόγο κ. Φώτιο Γεωργιάδη, καί τήν φιλόλογο- θεολόγο κ. Πελαγία Γαλανοῦ, ὑπάλληλο Διοικητικοῦ στην Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση Καστοριᾶς.

Πρίν ἀπό τήν ἐπίδοση τῶν Βραβείων ἡ φιλόλογος κ. Γλυκερία Εὐαγγέλου, ἐκπροσωπώντας τήν τετραμελῆ ἐπιτροπή ἀξιολόγησης τῶν γραπτῶν ἀνέφερε ὅτι γιά τήν ἀξιολόγηση τῶν γραπτῶν ἐλήφθη ὑπ’ ὄψη ἡ δομή, ἡ σαφήνεια καί ἡ πρωτοτυπία.

Τό Γραφεῖο Νεότητος εὐχαριστεῖ καί συγχαίρει τούς 50 μαθητές (27 μαθητές Λυκείου καί 23 μαθητές Γυμνασίου) γιά τήν συμμετοχή τους. Ἀπό τούς συμμετέχοντας διακρίθηκαν οἱ παρακάτω:

Νικόλαος Παπαευθυμίου (2 ὁ Γυμνάσιο Ἄργους Ὀρεστικοῦ) 1 ὁ βραβεῖο (150 εὐρώ)

στήν κατηγορία ποίημα Γυμνασίου

Μελίνα Γκοσιοπούλου (3 ὁ Γυμνάσιο Καστοριᾶς) 2 ὁ βραβεῖο (100 εὐρώ) στήν

κατηγορία ποίημα Γυμνασίου

Ἰωάννα Μηνοπούλου (2 ὁ Γυμνάσιο Ἄργους Ὀρεστικοῦ) 1 ὁ βραβεῖο (300 εὐρώ) στήν

κατηγορία πεζοῦ κειμένου Γυμνασίου

Βασίλειος – Ἠλίας Βλάχος ( Γυμνάσιο Μεσοποταμίας) 2 ὁ βραβεῖο (300 εὐρώ) στήν

κατηγορία πεζοῦ κειμένου Γυμνασίου.

Φωτεινή Μαρία Μακροζήση, (3 ὁ Γυμνάσιο Καστοριᾶς) 3 ὁ βραβείου (200 εὐρώ)

στήν κατηγορία πεζοῦ κειμένου Γυμνασίου

Βασιλική Πανυτσίδου (ΓΕΛ Ἄργους Ὀρεστικοῦ) 1 ὁ βραβεῖο (150 εὐρώ) στήν

κατηγορία ποίημα Λυκείου

Κατερίνα Κατσανέβα ( 2 ὁ ΓΕΛ Καστοριᾶς) 2 ὁ βραβεῖο (100 εὐρώ) στήν κατηγορία

ποίημα Λυκείου

Θεοδοσία Κορεντσίδου (3 ὁ ΓΕΛ Καστοριᾶς) 1 ὁ βραβεῖο (300 εὐρώ) στήν κατηγορία

πεζοῦ κειμένου Λυκείου.

Ναταλία Κοντοπούλου (ΓΕΛ Ἄργους Ὀρεστικοῦ) 2 ὁ βραβεῖο (300 εὐρώ) στήν

κατηγορία πεζοῦ κειμένου Λυκείου

Νικόλαος Τσιολάκας (3 ὁ ΓΕΛ Καστοριᾶς )3 ὁ βραβεῖο (200 εὐρώ) στήν κατηγορίαπεζοῦ κειμένου Λυκείου

Νά σημειώσουμε ὅτι οἱ συμμετέχοντες ἔλαβαν ἀναμνηστικό ἐνθύμιο συμμετοχῆς καί ἀπό μία δῶρο-κάρτα γιά ἀγορές ἀπό τό βιβλιοπωλείο τής Μητροπόλεως.

Comments


bottom of page