top of page

Μητρόπολη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου: Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀποστόλων

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος τήν Β΄ Κυριακή τοῦ Ματθαίου, λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἐλαιοστασίου. Ἡ Ἐνορία αὐτή βρίσκεται στό δυτικό ἄκρο τῆς Ναυπάκτου στόν δρόμο γιά τό Θέρμο καί δίπλα στόν ἤδη ὑπάρχοντα ἱερό ναό ἀνεγείρεται νέος.

Ἐπίσης τέλεσε καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῆς γνωστῆς Γερόντισσας Γαλακτίας ἀπό τήν Κρήτη γιά τά δύο χρόνια ἀπό τήν κοίμησή της.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στήν ἑορτή πάντων τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, μοναχῶν, ἱερομονάχων, Ἡγουμένων, Πατριαρχῶν, Μαρτύρων καί Ὁμολογητῶν πού ἑορτάζουν σήμερα.

Εἶπε ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι εὐλογημένος τόπος, στόν ὁποῖον ἁγίασαν πολλοί. Ἀνέφερε τά τρία γνωρίσματα τῶν Ἁγιορειτῶν ἁγίων.

Πρῶτον, εἶναι ἡ ὀρθόδοξη πίστη τῶν Πατέρων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων• δεύτερον, εἶναι ὁ ἱερός ἡσυχασμός, πού εἶναι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, πού ἐκφράζεται στούς «Μακαρισμούς» τοῦ Χριστοῦ καί στήν προτροπή «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν» καί τρίτον, εἶναι ἡ παγκόσμια ἀγάπη, ἡ προσευχή γιά ὅλον τόν κόσμο. Εἶπε ὅτι αὐτό γνώρισε στό Ἅγιον Ὄρος ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1960 πού τό ἐπισκεπτόταν καί ὅτι διασώζεται ὅλη αὐτή ἡ εὐαγγελική ζωή, χωρίς νά ὑποτάσσεται σέ κοινωνικά καί πολιτικά συστήματα.

Στήν συνέχεια εἶπε ὅτι τό Ἅγιον Ὄρος εἶναι τό «Περιβόλι τῆς Παναγίας», ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι τό πραγματικό Ἅγιον Ὄρος, ὅπως ψάλλουμε στό τροπάριο: «Χαῖρε Ἅγιον Ὄρος καί Θεοβάδιστον». Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή ἀναφέρθηκε καί στούς Ἁγιορεῖτες κατά πνεῦμα, πού εἶναι ὅσοι ζοῦν πραγματικά στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἔλεγε ὁ Γέροντάς του, ἅγιος Καλλίνικος, Ἐπίσκοπος Ἐδέσσης. Ἔκανε ἀναφορά στήν Γαλακτία μοναχή, τῆς ὁποίας εἴχαμε τό ἱερό μνημόσυνο, μέ πρωτοβουλία γυναικῶν πού τήν ἀγαποῦν.

Εἶπε ὅτι γνώρισε τήν Γερόντισσα Γαλακτία, εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μαζί της καί θεολογική ἀλληλογραφία σέ περίπου 40 σελίδες καί διεπίστωσε ὅτι καί αὐτή διακρινόταν ἀπό τά τρία αὐτά γνωρίσματα πού ἀνέφερε προηγουμένως γιά τούς Ἁγιορεῖτες Πατέρες. Στήν ἀπόλυση καί μετά τήν τελετή τοῦ ἱεροῦ μνημοσύνου ἀναφέρθηκε ἀκόμη περισσότερο, γιά πρώτη ἴσως φορά δημοσίως, γιά τήν αὐτομεμψία, τήν ταπείνωση τά χαρίσματα τῆς μακαριστῆς Γερόντισσας Γαλακτίας καί κυρίως γιά τήν ἀγάπη της γιά ὅλον τόν κόσμο καί τήν προσευχή της γιά τούς Πατριάρχες, τούς Ἐπισκόπους, τούς Κληρικούς, τούς ἱεραποστόλους, τούς ἁμαρτωλούς, γιά ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Κατέληξε ὅτι καί σήμερα ὑπάρχουν ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί δοξάζουμε τόν Θεό γι' αὐτό.

Στό πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας κάτω ἀπό τόν ἀνεγειρόμενο Ναό προσφέρθηκε σέ ὅλους πρωϊνό καί στήν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὀν ἀνεγειρόμενο Ἱερό Ναό, ἐνημερώθηκε γιά τίς ἐργασίες καί πρόκειται σύντομα νά γίνουν τά θυρανοίξια προκειμένου νά τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page