top of page

Ἐγκαίνια Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Καλλινίκου στὴν Περίκλεια Ἀλμωπίας

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023

Τὴν Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023 στὴν Περίκλεια τῆς Ἀλμωπίας ἐγκαινιάστηκε ὁ πρῶτος ἐνοριακός ἱερός ναός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης.

Ἡ τελετὴ τῶν Ἐγκαινίων πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ καὶ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεο, πνευματικά ἀναστήματα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου. Στὴν Θεία Λειτουργία προέστη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος συλλειτουργοῦντος τοῦ τοπικοῦ ποιμενάρχου, κ. Ἰωήλ.

Στὸ κήρυγμά του ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐξέφρασε τὴν εὐγνωμοσύνη του πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὴν συμμετοχή του στὰ Ἐγκαίνια αὐτοῦ τοῦ ναοῦ καὶ εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πρόσκληση τὸν Μητροπολίτη Ἐδέσσης.

Ἀναφερόμενος στὴν ἱστορία τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ναοῦ τόνισε, ὅτι αὐτός θεμελιώθηκε τὸ 1973 ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἅγιο Καλλίνικο, ποιμενάρχη τότε τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πράγμα πρωτότυπο -ἴσως γιὰ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία- ὁ ἴδιος ὁ θεμελιώσας ἔχει πλέον ἁγιοκαταταχθεῖ καὶ στὰ Ἐγκαίνια, ποὺ γίνονται πενήντα χρόνια μετά, ὁ ναός ποὺ θεμελίωσε ἀφιερώνεται στὸ ὄνομά του. Προσέθεσε ἐπίσης, ὅτι ὁ ἅγιος Καλλίνικος εἶναι ὁ πρῶτος ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μετά ἀπὸ 200 χρόνια, ποὺ τιμᾶται ὡς ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος, ὁποῖος εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητός στὴν πατρίδα μας καὶ ἔδρασε σὲ αὐτήν, ἀνήκει κανονικά στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας.

Ἀκολούθως ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Καλλινίκου, τὸν ὁποῖο ἐπὶ δεκαετίες γνώρισε ἐκ τοῦ σύνεγγυς καὶ διακόνησε ἐπὶ ἐπτάμηνο κατά τὴν καταληκτική ἀσθένειά του, ὑπογραμμίζοντας ὅτι, ὅσο πλησίαζε κάποιος σὲ αὐτόν, τόσο καταλάβαινε τὴν ἁγιότητά του. Μία ἀπὸ τὶς μεγάλες χαρές ποὺ εἶχε στὴ ζωή του ὁ ἅγιος Καλλίνικος ἦταν νὰ θεμελιώνει καὶ νὰ ἐγκαινιάζει ἱερούς ναούς.

Ἔλεγε στὰ ἐγκαίνια τῶν ναῶν ὅτι, ὅταν κτίζουμε ἕναν ἱερό ναό, εἶναι σὰν νὰ βάζουμε ἕναν φάρο ποὺ φωτίζει μέσα στὸ πέλαγος καὶ οἱ ἄνθρωποι παίρνουν δύναμη ἀπὸ αὐτόν στὸν ἀγώνα τῆς ζωῆς τους. Ἐνθυμεῖτο ἀκόμη τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὰ συνέδεε μεταξύ τους καὶ στὸ τέλος προσέθετε: «Τώρα κάναμε τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἱεροῦ ναοῦ. Τὸ κέντρο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ εἶναι ἡ ἁγία Τράπεζα.»

Στὸ σημεῖο αὐτό ὁ ὁμιλῶν ἱεράρχης ἀνέπτυξε τὴν ἁγιοπατερική διδασκαλία γιὰ τὴν σύνδεση τῶν τριῶν στοιχείων τοῦ ἐγκαινιασμοῦ ἑνός ναοῦ, δηλαδή τῆς ἁγίας Τραπέζης, τῶν ἱερῶν Λειψάνων καὶ τοῦ ἐγκαινιάζοντος Ἐπισκόπου, μὲ τοὺς βασικούς ἄξονες τῆς πνευματικής ζωῆς, τὸν ἐκκλησιασμό καὶ τὴν Θεία Κοινωνία, τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν Ἐπίσκοπο, ἐπισημαίνοντας ὅτι χωρίς τὴν ἀναγνώριση καὶ τῶν τριῶν αὐτῶν παραγόντων δὲν ὑπάρχει ὑγιῆς πνευματική ζωή.

Τέλος τόνισε ὅτι σύμφωνα μὲ τὴν εὐχή τοῦ ἁγίου Καλλίστου, ἡ ὁποία ἀναπέμπεται κατά τὴν τελετή τῶν ἐγκαινίων, ὅπως τελέσαμε τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ, πρέπει νὰ τελοῦμε καὶ τὰ δικά μας ἐγκαίνια. Ναός εἶναι τὸ σῶμα μας καὶ ἁγία Τράπεζα ἡ καρδιά μας, ποὺ ἐγκαινιάζονται μὲ τὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος. Ὅταν ἁμαρτάνουμε, σκεπάζουμε τὴν χάρη τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ποὺ διά τῶν μυστηρίων αὐτῶν κατοικεῖ στὸ βάθος τῆς καρδιᾶς μας. Μὲ τὴν μετάνοια ὅμως ἀποκαλύπτουμε καὶ πάλι αὐτό τὸ μυστικό κρυφό ἐκκλησάκι, τὴν σπίθα ποὺ δὲν σβήνει ποτέ κατά τὸν ἅγιο Νικόδημο. Πρέπει λοιπόν νὰ κάνουμε συνεχῶς τὰ ἐγκαίνια, νὰ ἀνακαινίζουμε τὸν δικό μας ναό, τὴν καρδιά μας, γιὰ νὰ εἴμαστε μέλη τοῦ πραγματικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ εἰσέλθουμε στὴν οὐράνια Θεία Λειτουργία, τὴν οὐράνια ἄκτιστη Ἐκκλησία, στὸν οὐράνιο ἄκτιστο ναό.

Νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός, εὐχήθηκε, μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Καλλινίκου, Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, νὰ εἴμαστε πραγματικά μέλη τῆς ἐκκλησίας, τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐδέσσης εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου γιὰ τὴν παρουσία του καθώς καὶ ὅλους τοὺς συντελεστές τῆς ἀνεγέρσεως τοῦ ἱεροῦ ναοῦ.

Ἐπαίνεσε δὲ ἰδιαίτερα γιὰ τὸν λόγο αὐτόν τὸν πολιὸ ἐφημέριο τῆς ἐνορίας Πρωτοπρεσβύτερο Ἰωάννη Βότση καὶ τὴν πρεσβυτέρα του σημειώνοντας μάλιστα ὅτι ὁ ἅγιος Καλλίνικος φιλοξενήθηκε πολλές φορές καὶ διανυκτέρευσε στὴν κατοικία τους κατά τὶς περιοδεῖες του.


Μεγάλος ἀριθμός κληρικῶν μετεῖχε στὶς ἱερές ἀκολουθίες, ἐνῶ πλῆθος πιστῶν συνέρρευσε στὸν ἱερό ναό. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Ὑφυπουργός Γεωργικῆς Ἀνάπτυξης κ. Διονύσιος Σταμενίτης, ὁ Βουλευτής Πέλλας κ. Β. Βασιλειάδης, ὁ Δήμαρχος Ἀλμωπίας κ. Χ. Μπάτσης, ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Ι. Τζαμτζῆς καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων.

Comments


bottom of page