top of page

Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου: 40ήμερο μνημόσυνο κυρού Μητροπολίτου Αλεξάνδρου και ετήσιο μνημόσυνο Ευεργετών της πόλεως.

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2024

Τήν Κυριακή, 28 Ἰανουαρίου 2024, τελέσθηκε τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας τοῦ ἀπό Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, κυροῦ Ἀλεξάνδρου μαζί μέ τό καθιερωμένο ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν τῆς πόλεως Ναυπάκτου.

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ἀναστάσιμο Ὄρθρο καί τέλεσε τήν θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, πλαισιούμενος ἀπό τούς Ἱερεῖς π. Θωμᾶ Βαμβίνη, Γενικό Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο, Ἀρχιμ. π. Πολύκαρπο Θεοφάνη καί τούς Διακόνους π. Παΐσιο Παρασκευᾶ καί π. Ἀντώνιο Ἀντωνιάδη.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀναφέρθηκε στήν μορφή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξάνδρου.

Ἀκολουθεῖ ὁ λόγος τούς Σεβασμιωτάτου:

Σήμερα τελοῦμε ἱερό μνημόσυνο γιά τούς μεγάλους Εὐεργέτες καί Δωρητές τῆς Ἐπαρχίας μας, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν ὁλόκληρη ἤ μέρος τῆς περιουσίας τους γιά τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας, ἰδιαιτέρως τῶν νέων πού σπουδάζουν. Ὄντως, αὐτή εἶναι μεγάλη προσφορά καί ἐμεῖς ὡς μέλη τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱδρυμάτων ἐργαζόμαστε σκληρά γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν σκοπῶν τῶν μακαριστῶν Εὐεργετῶν καί Δωρητῶν. Τά τελευταῖα χρόνια διατέθηκε τό ποσόν τοῦ ἑνάμιση ἑκατομμυρίου εὐρώ γιά ὑποτροφίες σέ μαθητές, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς.

Μετὰ τήν θεία Λειτουργία, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά γίνη ὁ ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων καί θά ἀνακοινωθοῦν οἱ ὑποτροφίες πού θά δοθοῦν σέ μαθητές καί φοιτητές γιά τό ἀκαδημαϊκό ἔτος 2023-2024.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τά Μέλη τῶν Ἱδρυμάτων καί τούς Γραμματεῖς τους, ὅπως καί ὅσους συμβάλλουν στόν συντονισμό καί τήν καλή λειτουργία τους.

Ὅμως, σήμερα συμπίπτει καί τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀλέξανδρος ἐξελέγη Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου τόν Μάϊο τοῦ 1984, ἐποίμανε τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη ἐπί ἕνδεκα περίπου ἔτη, μέχρι τόν Ἰανουάριο τοῦ 1995, ὅταν μετατέθηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, πού ἦταν καί ἡ γενέτειρά του.

Τό μικρό διάστημα πού ἐποίμανε τήν Ἱερά αὐτή Μητρόπολη ἔδειξε τά χαρίσματά του, ὅπως ἔχει καί κάθε ἄνθρωπος καί κάθε Κληρικός καί μάλιστα Ἀρχιερεύς. Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος χωρίς χαρίσματα καί ἰδιαίτερα προσόντα.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ἀλέξανδρος ἦλθε στήν Ναύπακτο, ἀφοῦ προηγουμένως ἀσκοῦσε τό ἔργο τοῦ Ἱεροκήρυκος στήν Ἱερά Μητρόπολη Μαντινείας καί Κυνουρίας, κοντά στόν πεπειραμένο Μητροπολίτη Θεόκλητο, καί παράλληλα ὑπηρετοῦσε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Γραμματεύς τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων, ἐπί Ἀρχιεπισκοπείας Σεραφείμ τοῦ ἀπό Ἰωαννίνων.

Τά ἰδιαίτερα χαρίσματα πού ἐπέδειξε στήν Ἱερά Μητρόπολη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου ἦταν τό ὅτι ἀναζητοῦσε νά χειροτονήση Κληρικούς γιά τήν κάλυψη τῶν κενῶν θέσεων Ἐφημερίων καί Διακόνων, καθώς ἐπίσης κινητοποίησε τούς νέους ἰδιαιτέρως Κληρικούς σέ ἔργα οἰκοδομικά. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐνδιαφέρθηκε γιά ἀνοικοδομήσεις κτισμάτων καί περιφρούρηση ἐδαφικῶν ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων καί Ἱερῶν Μονῶν, ὅπως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀμπελακιωτίσσης καί τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς.

Ἀκόμη, ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν κατηχητική κίνηση τῆς πόλεως, παρέχοντας τήν εὐχή του καί τίς συμβουλές του γιά τήν καλή λειτουργία τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων.

Μέσα στό πλαίσιο τῆς ποιμαντικῆς Διακονίας ἀπό τό πρῶτο ἔτος τῆς ποιμαντορίας του ἵδρυσε καί ἐκκλησιαστικό περιοδικό μέ τίτλο «Ἐκκλησιαστική Ναῦς» τήν ὁποία ὁ ἴδιος διηύθυνε καί φρόντιζε νά δημοσιεύονται ἄρθρα ἀφιερωμένα καί στά τοπικά καί στά γενικά ἐκκλησιαστικά, θεολογικά καί πολιτιστικά θέματα.

Μία ἀπό τίς βασικές δραστηριότητές του ἦταν ὅτι τούς καλοκαιρινούς μῆνες περιόδευε ὅλη τήν Ὀρεινή Ναυπακτία καί τήν περιοχή τοῦ Ἁγίου Βλασίου καί ἔφθανε στά ἀκρότατα μέρη τῆς Μητροπόλεως, ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶχαν πολλά χρόνια νά δοῦν Μητροπολίτη. Ὁ Μητροπολίτης Ἀλέξανδρος ἀγαποῦσε πολύ τήν ὕπαιθρο, διότι καί αὐτός καταγόταν ἀπό ἀγροτική οἰκογένεια καί γνώριζε τά προβλήματά της. Ὁ ἴδιος ἠσχολεῖτο καί μέ γεωργικές καλλιέργειες, καθώς ἐπίσης καί μέ οἰκοδομικές ἐργασίες.

Στήν Ναύπακτο συνάντησε ἰδιαίτερες δυσκολίες, πού εἶναι γνωστές στούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἀπό Κληρικούς καί Μοναχούς, οἱ ὁποῖες τόν στενοχωροῦσαν.

Σέ ἕνα κείμενό του στό περιοδικό «Ἐκκλησιαστική Ναῦς» τόν Μάϊο-Ἰούνιο 1988 ἀναφερόταν στήν «ἑνότητα» πού πρέπει νά ὑπάρχη στήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δέν ὑπῆρχε, καί καθόριζε τά αἴτια τῆς διαιρέσεως πού εἶναι «τό πάθος τοῦ ἐγωϊσμοῦ πού ἔχει δύο ἐκδηλώσεις, τήν φιλοδοξία καί τήν φιλαρχία», καί καταλήγουν στήν φιλονικία, στό «συμφέρον» καί στήν «ἐπιμονή νά ἐπιβάλλουμε τό θέλημά μας».

Καί κατέληγε:

«Δυστυχῶς, ὅμως, τό κακό τῆς διαιρέσεως τό βλέπουμε καί στήν Ἐκκλησία μας καί τό ζοῦμε καί στήν Ἐπαρχία μας καί λυπούμεθα γιατί σέ ἕναν ἅγιο χῶρο ὑπάρχουν διχοστασίες καί διαιρέσεις πού ὁδηγοῦν σέ ἔριδες καί διαμάχες».

Μάλιστα, κατά τήν ἀποχαιρετιστήριο ὁμιλία του σέ αὐτόν τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, ἀναφέρθηκε σέ αὐτά τά προβλήματα πού ἀντιμετώπισε.

Ὁ Γέροντάς μου, ἅγιος Καλλίνικος, Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας, συχνά τόνιζε ὅτι τό «Ἀφεντικό» τοῦ κάθε Ἀρχιερέως εἶναι ὁ Χριστός καί σέ Αὐτόν θά δώσουμε τήν τελική ἀπολογία, καί εὐχόταν νά δώση καί ὁ ἴδιος καλή ἀπολογία κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως.

Τό ἔργο τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί τοῦ Κληρικοῦ θά δοκιμασθῆ καί θά ἐξετασθῆ ἀπό τόν Χριστό, κατά τόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου:

«Θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν Ἰησοῦς Χριστός.Εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει. Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. (Α΄Κοριν. γ΄, 11-15)

Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά ἀναπαύση τήν ψυχή τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας, τοῦ ἀπό Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου, κυροῦ Ἀλεξάνδρου, ἐν σκηναῖς δικαίων, ἐν κόλποις Ἀβραάμ, Ἰσαάκ καί Ἰακώβ. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη.

Παρόντες στήν θεία Λειτουργία ἦταν οἱ τοπικοί ἄρχοντες μέ προεξάρχοντα τόν Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Βασίλειο Γκίζα, ἐνῶ τό παρόν ἔδωσε καί ὁ πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστος Παΐσιος.

Μετά τήν θεία Λειτουργία προσφέρθηκε δεξίωση γιά ὅλους τούς παρευρισκόμενους, στήν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἀπό τίς κυρίες τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ.

Στήν συνέχεια, ἀκολούθησε ὁ ἐτήσιος Ἀπολογισμός τῶν Ἱδρυμάτων – Κληροδοτημάτων καί ἡ χορήγηση τῶν ὑποτροφιῶν στούς δικαιούχους μαθητές, φοιτητές καί μεταπτυχιακούς, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τόν ὁποῖο θά δημοσιευθῆ ἰδιαίτερο Δελτίο Τύπου.
Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page