top of page

Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ζ' Κυριακής Λουκά

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022
Τό Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Ζ' Κυριακής Λουκά μάς παρουσιάζει δύο θαύματα τού Χριστού μας.Τό πρώτο αφορά τήν σωματική μας υγεία, πού όλοι φροντίζουμε μέ πολλή επιμέλεια καί πολύ καλά κάνουμε.

Γιατί όπως μάς λέγει ο Απόστολος Παύλος:

<<Τό σώμα υμών ναός τού έν υμίν Αγίου Πνεύματος εστίν >>.( Α' Κορινθ. ΚΕΦ.6 στ.19 ).

Τό δεύτερο αναφέρεται στόν τελευταίο σταθμό τής επίγειας ζωής μας, τόν θάνατο.

Εδώ όλοι μας , χρειαζόμαστε τήν βοήθεια καί τήν προστασία τού Χριστού μας. Γιατί ολόκληρη η ζωή μας, είναι μιά προετοιμασία γι'αυτόν.

<< Ού γάρ έχομεν ώδε μένουσαν πόλιν, αλλά τήν μέλλουσαν επιζητούμεν>>.

( Απ. Παύλος. Εβρ ΚΕΦ.13 στ.14).

Η δυστυχισμένη καί ταλαίπωρη γυναίκα, η αιμορροούσα, πού συνάντησε ο Χριστός μας καθ'οδόν πρός τήν οικία τού Ιάειρου, ήταν σωματικά ανήμπορη , αλλά πνευματικά έτοιμη νά δεχθεί τήν Ζωοποιό Ενέργεια τής Χάριτος.

Γι'αυτό μόλις άγγιξε τήν άκρη τού ιματίου τού Χριστού μας, θεραπεύτηκε.

<< έστη ( σταμάτησε),η ρύσις τού αίματος αυτής>>.

Ώς Παντογνώστης καί Καρδιογνώστης ο Χριστός μας,κατάλαβε καί ασφαλώς εγνώριζε γιά τήν θεραπεία της, αλλά γιά νά δώσει στούς μαθητές Του κυρίως καί στό πλήθος να καταλάβουν τήν δύναμη πού έχει η σταθερή καί ακλόνητη πίστη ρώτησε:

<< Τίς ο αψάμενος μου? >>

Η ειλικρινής απάντηση τής γυναίκας πού είπε τήν αλήθεια, βεβαίωσε τήν θεραπεία της.

Ποιά ήταν η αιτία ?

Τήν φανερώνουν οι λόγοι τού Κυρίου:

<<Η πίστη σου σέσωκέ σε >>.

Τί μεγαλειώδες καί πολύ εύστοχο παράδειγμα γιά όλους εμάς!!!

Τό δεύτερο θαύμα τής εκ νεκρών Αναστάσεως τής κόρης τού Ιάειρου, φανερώνει ότι ο Χριστός μας είναι ο Κύριος τής ζωής καί τού θανάτου.

Ο λόγος που είπε:

<< Η παις εγείρου >>, έγινε αμέσως πραγματικότητα. Η νεκρά κόρη ανεστήθη.

Μέ τόν λόγο καί τήν δύναμη τού Χριστού:

<< κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος >>.

(Ρωμ.15, 54).

Η λέξη τού Χριστού μας <<Εγείρου>>,

απευθύνεται καί σήμερα στήν νεολαία.

Η νεαρή ηλικία έχει ορισμένες εκρήξεις, πνευματικές- ψυχολογικές καί σωματικές.

Αυτό εκμεταλλεύονται οι διάφοροι επιτήδειοι καί οδηγούν τούς νέους μας, μέ απατηλά συνθήματα σέ επικίνδυνες καί ολησθηρές καταστάσεις.

Κλονίζουν τήν σκέψη καί τά φρονήματα τους μέ διάφορους ιδεολογικούς στόχους.

Διαβρώνουν τίς πνευματικές και ηθικές αξίες μέ αποτέλεσμα νά διαφθείρεται ο χαρακτήρας τους.

Αγνοούν σήμερα τά παιδιά μας, τά ήθη καί τά έθιμα τών προγόνων μας.

Επικρατεί κλίμα ισοπεδώσεις καί καταλύσεως όλων τών θεσμών πού είναι η βάση γιά ήρεμη καί ομαλή ζωή .

Όπως η πίστη στον Χριστό, η σχολική αγωγή καί κυρίως η οικογένεια.

Θλιβερό φαινόμενο δέν είναι μόνο ο σωματικός θάνατος, αλλά καί ο πνευματικός.

Οι νέοι μας σήμερα παρασυρόμενοι από διάφορές σκοτεινές δυνάμεις πού τούς λέγουν ότι η ευτυχία καί η πρόοδος είναι μακρυά από τόν Χριστό διαψεύδονται.

Όταν όλοι αυτοί οι πονηροί άνθρωποι πετύχουν τά άνομα σχέδια τους , τούς εγκαταλείπουν, καί ζούν μέσα στήν αβεβαιότητα , τήν μελαγχολία , τό άγχος , τήν ανασφαλεια καί κυρίως μέσα σέ μιά κοινωνία άδεια χωρίς κανένα απολύτως σκοπό.

Όμως υπάρχει καί ο Χριστός μας, πού ήλθε:

<< ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός >>.

Η Εκκλησία μας είναι εδώ.

Περιμένει όλους μας καί κυρίως τά παιδιά μας.

Υπάρχει η ανοιχτή αγκαλιά του Χριστού μας, πού μπορεί νά κάνει τά αδύνατα δυνατά.

Φτάνει νά κάνουμε ορισμένα βήματα.

Αρκεί εμείς οι μεγαλύτεροι νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα στά παιδιά μας.

Έτσι όλοι μας θά συνειδητοποιήσουμε καί ιδιαίτερα οι νέοι μας αυτό πού λέγουν οι Άγιοι Πατέρες τής Εκκλησίας μας.

Έξω από τήν Εκκλησία, δέν υπάρχει σωτηρία.

Καιρός είναι όλοι οι υπεύθυνοι καί αρμόδιοι νά αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Όλοι μας πρέπει νά συμβάλλουμε θετικά νά επανέλθουν τά παιδιά μας, στήν οδόν:

<<τήν απάγουσαν εις τήν ζωήν >>.

πατρός Ιωάννη Σπυρόπουλου εφημέριου Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ναυπάκτου

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page